myLessons & myQuestions

myLESSONS and myQUESTIONS - Soaring to Excellence

Pengenalan myLESSONS dan myQUESTIONS

img myLESSONS

Merupakan bahan pembelajaran mengikut sukatan pelajaran terkini yang dilengkapi dengan video animasi, nota ringkas, praktis interaktif dan soalan kuiz.

Manfaat myLESSONS

img Pelajar mudah faham
img Boleh ulang pelajaran sampai faham
img Jimat masa guru dalam penyediaan bahan PdPc
img Tak perlu buku teks untuk ulang kaji
img Tingkatkan minat untuk belajar
img Sebagai bahan bantu mengajar
img myQUESTIONS

Merupakan koleksi bank soalan yang dilengkapi dengan ribuan soalan mirip peperiksaan dalam format terkini dengan penekanan aplikasi KBAT. Setiap soalan disertakan dengan jawapan dan penerangan lengkap berserta tips menjawab.

Manfaat myQUESTIONS

img Persiapan pelajar menghadapi peperiksaan
img Contoh jawapan dan skema pemarkahan ditunjukkan
img Menjimatkan masa para guru dalam menyediakan bahan-bahan untuk pelajar mengulangkaji pelajaran, ujian dan peperiksaan

Mata pelajaran
myLESSONS dan myQUESTIONS:

img
Bahasa Melayu
Tahun 1 - Tingkatan 5
img
Bahasa Inggeris
Tahun 1 - Tingkatan 5
img
Matematik
Tahun 1 - Tingkatan 5
img
Sains
Tahun 1 - Tingkatan 5
img
Sejarah
Tingkatan 1 - 5
img
Fizik
Tingkatan 4 & 5
img
Kimia
Tingkatan 4 & 5
img
Biologi
Tingkatan 4 & 5

Huraian Kurikulum mengikut sukatan pelajaran terkini KSSR dan KSSM

Senarai lengkap setiap topik mengikut tahun/tingkatan dan mata pelajaran bagi bahan pembelajaran yang terdapat dalam myLESSONS dan myQUESTIONS.

myLESSONS dan myQUESTIONS

Senarai Harga

Bilangan mata
pelajaran / Pakej
1
2
3
4
5
TAHAP 1
(4 mata pelajaran)
UPSR
(4 mata pelajaran)
PT3
(5 mata pelajaran)
SPM (Teras)
(5 mata pelajaran)
SPM (Teras + Elektif Sains)
(7 mata pelajaran)
Sekolah rendah
Tahun
1 – 6
RM69
RM138
RM207
RM276
-
RM499
RM499
-
-
-
Sekolah menengah
Tingkatan
1 – 5
RM69
RM138
RM207
RM276
RM345
-
-
RM549
RM549
RM599

Langganan adalah sah untuk 12 bulan

Buy Now

img